Kısa film yarışması şartnamesi ve başvuru formu aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

KisaFilmYarismasiSartname

kisafilmbasvuruformu