Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kalan Şiremirtabaklar Köyü tapuda 209 ada 18-19 nolu parseller, 211 ada 1-3-4-5-6-7-8-9-13-14-23-24-25-26-30-32 nolu parsellerin bulunduğu kısımda, 01/08/2018 ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar paftasında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazları içeren bölgede İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 13/11/2019 tarihli toplantısında 588 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.