Belediyemiz sınırları içinde kalan, Şiremirçavuş Mahallesi tapuda 1319 ada, 16-17-19-25 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” ilan metni aşağıdadır.