Bartın Belediyesi personeline yönelik Taşınır Mal Kayıt Yöntemi eğitimi düzenledi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen eğitime Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Veteriner İşleri Müdürü A.Kerem Lü, Liman İşletme Müdürü Birol Demirkoparanoğlu ve belediye personeli katıldı.  Toplantıda İç Denetçi Yurdagül Kaya tarafından Belediye Kesin Hesabı, İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli, Sayıştay Denetim Bulguları hakkında bilgiler verildi.