İlimiz Merkez İlçe, Okulak Mahallesi Sabriye Ocakçı Sokak No:6 adresinde, tapuda 198 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 183 envanter numaralı tescilli binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu, çevre için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği  ayrıca söz konusu binanın süfli kişilerce (bina içerisinde ve çevresinde alkol, uyuşturucu, ve uçucu madde kullanan, fuhuş vb. suçları işleyen şahıslar) art niyetli olarak kullanıldığı ve bu durumun güvenlik bakımından oluşturduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ile çevre sakinlerine önemli ölçüde rahatsızlık verdiği Belediyemiz teknik elemanlarınca mahallinde yapılan kontrol sonucu tespit edilmiştir. Yapılması gereken işlemler ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için maliklerinin ikamet adresleri nüfus müdürlüğünden alınmış ancak Filiz HOCAOĞLU isimli şahsa adresinde ulaşılamamıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesinde ….”Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. …..” denilmekte olup Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ekte sunulan tebliğ yazımızı Belediyemizin internet sayfasında (bartin.bel.tr) 30 gün süre ile ilan edilmiştir.

Tebliğ Yazısı