Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait Merkez Tuna Mahallesi tapuda 31 pafta, 502 ada, 349 parsel 6936 m2’lik taşınmaz üzerinde atıl ve boş durumda 3531,09 m2 kargir okul binası (A-B-C-D Blok) olarak gözüken Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi okulunun yıkım işi 2886 sayılı kanununun 51/a maddesi göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır.