Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısına katıldı. Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak amacıyla yapılan toplantıda Bartın Çayı 1. 2. ve 3. derece doğal sit alanlarında koruma amaçlı imar planı için görüş alışverişinde bulunuldu. Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.