Belediyemiz sınırları içinde kalan, Kemerköprü Mahallesi tapuda 89 ada 15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-29-37-38-39-40-41-42-43-44-49-50-51-101-165-181-183-184-185-186 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 02/12/2020 tarihli toplantısında 588 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.