Belediyemiz sınırları içinde kalan Kemerköprü Mahallesi tapuda 365 ada 5 nolu parsel, Karaköy Mahallesi tapuda 1269 ada, 53-54-55-56-57-58-59-60-61-63-64-65-66-67-68-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-101-120-121-122-123-124-336-327-329-330-332 nolu parsellerin bulunduğu kısımda, 01/08/2018 ve 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar paftasında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 18/03/2020 tarihli toplantısında 118 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İlan Metni