Bartın ili, Merkez ilçe, Kemerköprü mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parselde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 05.06.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

Plan Açıklaması