İlimiz, Merkez İlçe, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri 29. maddesiyle ilgili Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli toplantısında 289 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

 

Uygulama İmar Planı