T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih, 161 sayılı kararı ile onanan Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içinde kalan köylerde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup; değişen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) bendi hükümleri gereğince bir ay süre ile Bartın Belediyesi resmi internet sitesinde ve Belediyemiz İlan Panosu’nda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, değişen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi hükümleri gereğince bir ay süre ile Bartın Belediyesi resmi internet sitesinde ve Belediyemiz İlan Panosu’nda askıya çıkarılmıştır.

 

  • Ölçü ve Tartılar için beyanname alınmasına başlanılmıştır. 2017 yılı ve daha önceki yılların damgasını taşıyan Ölçü ve Tartılar için düzenlenecek beyannamelerin, 2019 Şubat ayı sonuna kadar Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğuna verilmesi önemle duyurulur.

 

  • Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘‘ Ustalara Saygı’’ konseri 29 Ocak 2019 akşamı saat: 20.00’de Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Ücretsiz olan konsere tüm halkımız davetlidir.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu