T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

  • Ölçü ve Tartılar için beyanname alınmasına başlanılmıştır.

2017 yılı ve daha önceki yılların damgasını taşıyan Ölçü ve Tartılar için düzenlenecek beyannamelerin, 2019 Şubat ayı sonuna kadar Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğuna verilmesi önemle duyurulur.

  • Bartın Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde seyyar sandıklar sadece İlçe Merkezi’nde kurulacak olup köy ve beldelerimizde seyyar sandık kurulmayacaktır. Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden seyyar sandıklarda oy kullanmak isteyen seçmenler, YSK.GOV.TR. adresinden alabilecekleri seyyar sandık kurulu talep formuna eklemiş oldukları ‘‘Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’’ ya da ‘‘ Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte bir yakını tarafından 4 Ocak 2019 tarihinden 17 Ocak 2019 günü saat:17.00’ye kadar Bartın Defterdarlık Binası 3. katında bulunan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ya da Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları  Muhtarlıklara müracaat edebilirler.

 

  • Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur;

04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin aylık normal bakımlarını ve yılda en az bir kere periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Binanızda bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 2019 yılı kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle rica olunur.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu