T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın Belediyesi 22. Kitap Fuarı Belediye Sosyal Tesislerinde devam etmekte olup; Bugün saat:17.30’da Araştırma Görevlisi Mükerrem KÜRÜM, Araştırma Görevlisi Yasemin BORA, Dr.Öğr.Gör. Handan BİLİCİ ALTUNKAYALIER, Doç.Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM’ın ‘‘ Antik Çağdan Günümüze Bartın’ın Kültür Varlıkları: Bartın Arkeolojisi’’ adlı panel; Saat:20.00’de Hasan YİĞİT’in ‘‘ Milli Mücadele ve İstiklal Marşı’’ adlı söyleşi ve imza günü  Belediye Cep Sineması’nda yapılacak olup etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.

  • 2018 yılı Emlak Vergisi, Reklam Vergisi ve İşyerleri için Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit ödeme süresi başlamış olup, mükelleflerimizin 30 Kasım 2018 tarihine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine ödeme yapmaları önemle rica olunur.

  • Bartın Belediye Meclisi’nin 01/08/2018 tarih, 161 sayılı kararı ile onanan Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içinde kalan köylerde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına, askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, değişen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi(b) bendi hükümleri gereğince bir ay süre ile Bartın Belediyesi resmi internet sitesinde ve Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Tuna Mahallesi, tapuda 497 ada, 20 no’lu parselin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18.madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 17/10/2018 tarihli toplantısında 329 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.İmar Kanununun 18.madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesine’’ ait  ve 2981 sayılı İmar Affı Yasasının 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu