T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın Belediyesi 22. Kitap Fuarı Belediye Sosyal Tesislerinde devam etmekte olup;

Bugün saat:14.00’de Dr.Öğr.Üyesi Ulvi Erhan EROL ve İbrahim Kuş’un ‘‘ Türk Bahçeleri’’ ve ‘‘Yaşayan Dostluk ve Cennet Bahçeleri’’ adlı söyleşi;

Saat:15.00’de İbrahim KUŞ’un ‘‘ İslam Geometrisinin Türk Medeniyetindeki Yansımaları’’ adlı söyleşi;

Saat:17.00’de Cem Seyhun ÜNBAY’ın ‘‘ Yine Aşk….Yine Aşk Üzerine….’’ adlı söyleşi ve imza günü;

Saat:19.00’da Faruk ŞÜYÜN’ün ‘‘ Edebiyet ve Lezzet’’ adlı söyleşi ve imza günü Belediye Cep Sineması’nda yapılacak olup;

Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.

  • 2018 yılı Emlak Vergisi, Reklam Vergisi ve İşyerleri için Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit ödeme süresi başlamış olup, mükelleflerimizin 30 Kasım 2018 tarihine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine ödeme yapmaları önemle rica olunur.

  • Bartın Belediye Meclisi’nin 01/08/2018 tarih, 161 sayılı kararı ile onanan Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içinde kalan köylerde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına, askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, değişen kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi(b) bendi hükümleri gereğince bir ay süre ile Bartın Belediyesi resmi internet sitesinde ve Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu