T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • 2018 yılı Emlak Vergisi, Reklam Vergisi ve İşyerleri için Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit ödeme süresi başlamış olup, mükelleflerimizin 30 Kasım 2018 tarihine kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine ödeme yapmaları önemle rica olunur.

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Karaçay Mahallesi, tapuda 1298 ada, 1 no’lu parselin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 15/08/2018 tarihli toplantısında 260 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesi’’ne ait ve 2981 sayılı İmar Affı Yasası’nın 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu