T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Esentepe Mahallesi, tapuda 839 ada, 23 ve 24 no’lu parsellerin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 15/08/2018 tarihli toplantısında 259 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesi’’ne ait ve 2981 sayılı İmar Affı Yasası’nın 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Belediyemiz bünyesinde kurulması planlanan ve tamamı bayanlardan oluşacak olan, bando trampet takımı başvuruları başlamış olup;

Katılmak isteyen bayanlarımızın müracaatlarını şahsen Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Caddesi’nde bulunan belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapmaları önemle rica olunur.

 

  • Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur;

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.

Binanızda bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 2018 yılı kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle rica olunur.

 

 

Detaylı Bilgi İçin

 

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

 

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu