T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Dallıca Köyü, tapuda 126 ada, 7, 28, 33 , 38 ,32, 31, 30, 64, 27, 25, 21, 26, 11 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisi’nin 04/11/2019 tarihli toplantısında 265 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada,531 ve 532 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisi’nin 04/11/2019 tarihli toplantısında 263 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konulara ilişkin; ihbar, şikayet ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilebilmesi amacı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ‘‘153 Alo Belediye’’ hattı, 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup; halkımızın Belediyemiz işleri ile ilgili talepleri için     ‘‘153 Alo Belediye’’ hattını kullanarak iletişime geçebilecekleri bilgilerinize sunulur.

 

  • Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur;

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ hükümlerine göre bina yöneticisi; kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin aylık normal bakımlarını ve yılda en az bir kere periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.

Binanızda bulunan asansörlerin 2019 yılı periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle rica olunur.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166 (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu