T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde kalan köylerde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planları Belediye Meclisi’nin 01/08/2018 tarihli toplantısında 161 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

  • Belediyemizin her yıl düzenlemiş olduğu bayanlara yönelik Kültür Gezileri kapsamında;

Göksu Parkı, Anıtkabir ve Altınköy Açık Hava Müzesi gezisinden oluşan ‘‘ Ankara İli Seyahat ’’ programı için kayıtlarımız devam etmekte olup, gezi programına katılmak isteyen bayanlarımızın Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezine müracaatları;

Bilgi için 227 27 25 numaralı telefonu aramaları önemle duyurulur.

  • Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve yemek bulmakta güçlük çeken sokakta yaşayan köpek, kedi, kuş ve benzeri hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın mahalle ve sokaklarında belli bölgelere özellikle su kapları bırakmaları önemle rica olunur.

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu