T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 04/10/2019 tarihli toplantısında 248 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konulara ilişkin; ihbar, şikayet ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilebilmesi amacı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ‘‘153 Alo Belediye’’ hattı, 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup; halkımızın Belediyemiz işleri ile ilgili talepleri için     ‘‘153 Alo Belediye’’ hattını kullanarak iletişime geçebilecekleri bilgilerinize sunulur.

 

  • Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur;

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ ne göre, bina yöneticisi kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacı ile asansörlerin aylık normal bakımlarını ve yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Binanızda bulunan asansörlerin 2019 yılı periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle rica olunur.

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166 (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu