T.C.
BARTIN BELEDİYESİ
İlan Memurluğu

• Bartın İli, Merkez İlçe, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 04/10/2019 tarihli toplantısında 248 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.
İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

• Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konulara ilişkin; ihbar, şikayet ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilebilmesi amacı ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ‘‘153 Alo Belediye’’ hattı, 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup; halkımızın Belediyemiz işleri ile ilgili talepleri için ‘‘153 Alo Belediye’’ hattını kullanarak iletişime geçebilecekleri bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin
Tel: 0378.2271025 -1166 (Dahili)
Arzu ALTINTOP
İlan Sorumlusu