T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

  • Belediyemiz sınırları içinde kalan Orduyeri Mahallesi; tapuda 485 ada, 8-23-29-30-31-32-33-34-40 nolu parseller, 486 ada 22 nolu parsel, 487 ada 24 nolu parsel, 488 ada 25 nolu parsel, 489 ada 26-27 nolu parseller, 490 ada 28 nolu parsel, 904 ada 1-2-3-4 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 01/08/2018 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan, imar paftasında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda, İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesi’’ uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar, Belediye Encümeni’nin 06/03/2019 tarihli toplantısında 111 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesine’’ ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisi’nin 01/08/2019 tarihli toplantısında 195 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İmar Planları Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan aerobik kursu kayıtlarımız başlamış olup; aerobik kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ağustos Perşembe mesai bitimine kadar Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları önemle duyurulur.

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu