T.C.

BARTIN BELEDİYESİ

İlan Memurluğu

 

 

  • Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konulara ilişkin; ihbar, şikayet ve taleplerinin mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ‘‘ 153 Alo Belediye’’ hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup; halkımızın Belediyemiz işleri ile ilgili talepleri için ‘‘ 153 Alo Belediye’’ hattını kullanarak Belediyemizle iletişime geçebilecekleri bilgilerinize sunulur.

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Aladağ Mahallesi, tapuda 850 ada, 15-16-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-45-46-52-59-60, tapuda 669 ada, 1 nolu parsel ve 1195 ada, 22 nolu parsellerin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 20/02/2019 tarihli toplantısında 80 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan ‘‘ Arazi ve Arsa Düzenlenmesine’’ ait ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Bartın İli, Merkez İlçe, Karaköy Mahallesi, tapuda 1441 ada, 26 parsel ve Aladağ Mahallesi, 1195 ada, 26 parsellerdeki İmar Planı Değişikliği talebi Belediye Meclisi’nin 07/03/2019 tarihli toplantısında 80 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İmar Planı Değişikliği Pafta fotokopisi Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

  • Bina Yöneticilerine Önemle Duyurulur; 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ hükümlerine göre, bina yöneticisi kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerin aylık normal bakımlarını ve yılda en az bir kere periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Binanızda bulunan asansörlerin 2019 yılı periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere Makine Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliğine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmaları önemle rica olunur.

 

 

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0378.2271025 -1166  (Dahili)

Arzu ALTINTOP

İlan Sorumlusu