Belediyemiz sınırları içinde kalan Gölbucağı Mahallesi tapuda 437 ada, 10-21-31-54-101 nolu parseller ve tapuda 405 ada, 87 nolu parselin bulunduğu kısımda, 01/08/2018 tarih, 161 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan imar paftasında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 20/03/2019 tarihli toplantısında 164 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.