Bartın Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde 13 madde görüşülerek karara bağlandı. 7 gündem maddesi de ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, Mecliste alınan kararların Bartın’a hayırlı ve uğur olmasını diledi.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri şu şekilde;

 1. “Orduyeri Mahallesi muhtarlık binasının tahsisi talebinin görüşülmesi.
 2. Kutlubey Yazıcılar Üniversite Kampüsü arasında yolcu taşımacılığı hakkındaki konunun görüşülmesi.
 3. Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 4. Fen İşleri Müdürlüğü 2020 bütçesinden belirtilen ödenek kalemlerinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesine aktarılması talebinin görüşülmesi.
 5. Özel Halk Otobüsleri destek talebinin görüşülmesi.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 86 ada, 17 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 7. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Merkez İlçe Kırtepe Mahallesine kayıtlı “Eski Konak Caddesi” isminin “Asma Caddesi” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 9. Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Su İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliği ve Su İşleri Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni hazırlanan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin ve Su ve Kanalizasyon MüdürlüğüYönetmeliğinin kabulü talebinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2021Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.
 11. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 679 ada, 34 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 12. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 788 ada, 13 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 13. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 89 ada, 198 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 14. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 1408 ada, 13 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 15. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 20 ada, 128 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 16. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1476 ada, 9-10 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 17. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan BalambaMahallesi, tapuda 1363 ada, 9 nolu parselin satışı talebinin görüşülmesi.
 18. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 980 ada, 12-13 ve 14 nolu parsellerin satışı talebinin görüşülmesi.
 19. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel nolu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısınısağlamak amacıyla Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda 702 ada, 88 parsel no.lu taşınmaz üzerinde yol güzergâhı değişikliği amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.”