Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kalan, Dallıca Köyü tapuda 121 ada, 7-8-9-10-11-12-13-14-17 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 01/07/2020 tarihli toplantısında 242 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

ilan metni için tıklayınız.