Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cemal Akın, çok geç olmadan, çölleşme ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Akın, “Çölleşme, uzun kuraklık ve seller gibi iklim değişimlerinin yanı sıra insan faktörünün aşırı ekim, aşırı otlatma, ormanların tahribatı, uygun olmayan sulama uygulamaları gibi faaliyetlerinden kaynaklı toprak verimliliğin kaybı, bitki örtüsünün incelmesi durumudur. Çölleşmenin, yaşamsal açıdan önem taşıyan çok sayıda sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sonuçlar ortaya çıkarttığı tartışılamaz bir gerçektir. Toprak verimsizleşerek bitki örtüsünün bozulmasına yol açmakta, gıda üretimi azalarak kıtlığa, göçlere, anlaşmazlıklara, ekonomik gelir kaynaklarının azalmasına sebep olmakta birlikte birçok olumsuzluklarla insanlığı karşı karşıya bırakmaktadır. Verilere göre; Küresel ölçekte son 20 yılda 10 milyon kişinin çölleşme nedeniyle göç ettiği tahmin ediliyor. Çölleşme, dünyada karasal alanın %25’ini oluşturan 4 milyar hektar alanı, 168 ülkede ise 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Tarımsal üretimde ise gelecek on yılda %2 azalma olacağı öngörülüyor. Son beş yıldaki gözlemler her yıl ortalama 5,2 milyon hektar orman arazisinin (2 Ankara ili büyüklüğünde) azaldığını gösteriyor. Her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi (3 Konya ili büyüklüğünde) bozuluma uğruyor. Türkiye’de ise arazi üretkenliğinin azalmasında erozyon hala en başta gelen sorun olarak dikkat çekiyor. Tarım arazilerinin %59’u, meraların %64’ü, orman arazilerinin %54’ünde çeşitli şiddette erozyon görülüyor. Bu nedenle, çölleşme dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortak mücadele etmesi, tedbir almasını zorunlu kılan büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Çok geç olmadan çölleşme ile hep birlikte mücadele edelim” dedi.