Bartın ili, Merkez ilçe, Çamaltı köyü,  tapuda 101 ada,  3 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 05.06.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

E28C13A

E28C13B

E28C13A2B

E28C13B1A

AÇIKLAMA-RAPORU