Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bilişim Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın yayımladığı mesajında, bilginin işlenmesine yönelik araçların ve yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla kütüphanecilik, dilbilim gibi çeşitli alanların kavram, yöntem ve teknolojilerini bir araya getiren akademik ve meslek alanı olan bilişimin önemine değindi. Akın, dünya tarihinde gelişimin ve teknik ilerlemenin en önemli malzemesinin insan ve bilgi birikimi olduğunu vurgularken, çağı yakalamanın, zamana önderlik etmenin sadece eğitimli insanla mümkün olabileceğini belirtti. Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bilişim teknolojisini yakından takip eden ülkeler kalkınma hızlarını artırırken diğerleri bu sürece ayak uydurmanın getirdiği olumsuzlukları yaşamaktadır. Zenginliğin bilgiyle ölçüldüğü bu çağda bilişim teknolojilerini kullanmak kadar, bu teknolojileri toplumun ihtiyaçları ve alışkanlıkları doğrultusunda yönlendirip uyarlamak da önemlidir. Bilişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanan toplumlar bu sayede daha üretken, daha yaratıcı olma yolunda büyük adımlar atabilirler. Bilgi ve teknolojinin birlikte yoğrulduğu Bilişim Haftası kutlu olsun” dedi.