Belediyemiz sınırları içinde kalan Orduyeri Mahallesi tapuda 417 ada 23-29-30-31-32-37-43-44, 302 ada 56-57-58-59-60-61-128 ve 913 ada 1   nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 18/11/2020 tarihli toplantısında 553 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.