Belediyemiz sınırları içinde kalan, Gölbucağı Mahallesi tapuda 278 ada, 1-2-3-4-5-17-23 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 03/06/2020 tarihli toplantısında 176 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.
İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamasına ait evrakların kanun gereğince 1 ay (30 gün) süre ile ilan tahtasında asılıdır.