Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kalan Şiremirtabaklar Köyü tapuda 184 ada 5-6-7-8-9-10-12 nolu parsellerin, tapuda 190 ada 2 nolu parselin, 191 ada 3 nolu parselin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 30/09/2020 tarihli toplantısında 435 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.