BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           

Bartın İli, Merkez İlçe, Aladağ Mahallesi tapuda 820 ada, 4-6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 15/08/2018 tarihli toplantısında 262 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

İlanen duyurulur.