Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan Bilim ve Teknoloji Hafta münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Akın mesajında, Bilim ve Teknoloji haftasının, ülkemizde bilgi toplumu yaratmasına büyük ölçüde katkı sunacağını ifade etti. Başkan Akın, “ 8-14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji Haftasının kutlanmasında ki büyük amaç, Türkiye’de bilgi toplumu yaratmaktır. Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, genel gerçeklik ve kesinlik nitelikleri gösteren yönetimli ve dizgisel bilgi, belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci olarak çeşitli tanımlamalar ile ifade edilebilir. Bilimin teknoloji ile birleşmesiyle, insanın bilimi kullanarak doğada üstünlük kurmak için tasarladığı bir disiplin ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında, 8-14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası süresince, bilimin, bilginin ve teknolojinin insan hayatında ki yeri ve önemi anlatılmalı, bilimsel bilginin değeri vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bartın Belediyesi olarak bilim eğitimine, teknolojik yeniliklere açık bir anlayış ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müz bünyesinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bilim eğitimi verilmektedir. Yeni dönem projelerimiz arasında da Bartın Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi yer almaktadır. Bu önemli haftanın verimli geçmesi, öğrencilerin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgilerini çekmekle, bilhassa beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan çeşitli çalışmalarla mümkün olabileceği kanısındayım. Tüm vatandaşlarımızın Bilim ve Teknoloji Haftasını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.