Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın’daki kültürel ve tarihsel eserlere ayrı bir önem gösteriyor. Kentin var olan kültür zenginliğini gelecek nesillere taşımak, gelenek ve göreneklerini sürdürmek için projeler üreten Başkan Akın, göreve geldiği günden buyana ilimizin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılması için çalışma yapıyor. Birçok tarihi eserin restorasyonunun gerçekleştirilmesini sağlayan Akın, tarihi çeşmeler, heykeller, Bartın tarihi ile ilgili yayınların basımı ve ilimizle ilgili objelerin ortaya çıkartılmasını sağladı.

Tarihi Çeşmeler Gün Yüzüne Çıkartıldı

1787 yılında yapılmış Karaköy Kozlar, 1870’de yapılmış Demirciler Kuleyanı, 1878’de yapılmış Orduyeri, 1800’lü yıllarda yapılmış Orduyeri Daristani, Tuna Mahallesi Hendekyanı Çeşmeleri ile Orduyeri Ilıca çeşmesinin restorasyonunu da gerçekleştiren Bartın Belediyesi, ayrıca Orduyeri Mahallesi’nde atıl bir alanda bulunan dibek taş ile Kemerköprü Mahallesi Sıtmayanı Caddesi’nde bulunan eski su kuyusunu restore ederek, görünür kıldı.

Nostaljik Bir Görünüm Kazandırıldı

Altyapıları çalışmaları nedeniyle yeniden düzenlenen Hükümet Caddesi’ne ilimizin tarihi değerlerinden olan geleneksel esnaflığı yansıtan Ağdacı Heykeli, Bakırcı Heykeli ve Simitçi Heykeli yerleştirildi. Bu çalışmaların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Amasra’yı fethe giderken ordularını konaklattığı yer olan Orduyeri Mahallesi’ne 4,70 metre boyunda Fatih Sultan Mehmet Heykeli ve 1700’lü yıllardan buyana Bartın’da icra edilen Demircilik mesleğine emek veren herkesin anısına, bu mesleğin ustalarının yaşadığı ve adını aldığı Demirciler Mahallesi’nde Demirci Ustası Heykeli dikildi. 50-60 yıl öncesine kadar Tersane Caddesi’nde yapılan Bartın Çektirmesi ve gemilerin mandalar ile çekilerek Bartın Irmağı’na indirilişini sembolize eden Manda Heykeli de Yalı Bölgesi’ne yerleştirildi. Tahmil Tahliye İskelesi’ni(Bartın-Yalı İskelesi) düzenleme çalışmaları kapsamında 12 metrelik Bartın Çektirmesi ve gemi ustasının heykeli de yapılarak, iskeleye nostaljik bir görünüm kazandırıldı. Tahmil Tahliye İskelesi ve Vefa Park’a Bartın’da kullanılan tabirle öküz arabaları, at arabaları, saban, tarihi su kuyusu taşı, dibek taşı, düven, boyunduruk ve manda heykelleri konularak, ilimize ait figürler sergilendi. Gazhane Parkı’nı Kültür Parkı’na dönüştüren Bartın Belediyesi, yine park düzenlemesinin içine 12 metrelik tarihi Bartın Çektirmesi Gemisi yaptırdı. Parkın içerisinde ayrıca Bartın’ın tarihi evleri, Bartın’ın tarihi fotoğrafları ve tarihi eserlerinin maketleri de yer aldı.

9 Kültür Yayını İle Bartın Ölümsüzleşti

Bartın’ın tarihi geleceğe taşınırken, yazılı eser halinde kalması için çalışmalar da yapılıyor. Bartın Belediyesi Kültür Yayını olarak; Çetin Asma ile Tarihe Yolculuk (Çetin Asma), Bartın’da Yerel Basın 1924-2012 (Çetin Asma), Kurtuluş Savaşında Bartın (Erkan Aşcıoğlu), Kalemin Aydınlığında Bir Ömür (Çetin Asma-Güngör Yavuzaslan), Bartın Çakırömerağa Köyü’nde Bir Ailenin 365 Günü (Prof. Dr. İbrahim Sarıçam), Bartın Ebu Derda Türbesi ve Haziresi (Çetin Asma-Mehmet Akman), Bartın Türbe ve Ritüelleri( Dr. İbrahim Gümüş), Öküz Arabaları ve Ustaları(Aykut Şener), Bartın Yazmaları Ustaları ve Tarihçesi(Erdenay Çınçın) yayınlandı.