Bartın ili, merkez ilçe, Dallıca Köyü, tapuda 126 ada, 7,28,33,38,32,31,30,64,27,25,21,26,11 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında 265 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

Uygulama İmar Planı

Nazım İmar Planı