Bartın İli, Merkez İlçe,Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi’nin 05/07/2019 tarihli toplantısında 176 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 Nazım İmar Planı

1/5000 Açıklama Raporu

1/1000 PLAN-E28C18B1APLAN-E28C18B1D.NCZ

1/1000 PLAN-E28C18B1D.NCZ

1/1000 Açıklama Raporu