Bartın ili, merkez ilçe, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel üzerinde yapılmak istenen ticari amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında 262 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

UYGULAMA-İMARPL

UYGULAMAİMAR-AÇIKLAMARAPORU

NAZIMİMAR-AÇIKLAMARAPORU

NAZIM-İMARPL