Bartın ili, merkez ilçe, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parselde yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında 260 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

Gölbucağı Mahallesi İmar Plan Değişikliği