Bartın İli, Merkez İlçe, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada,  4,5 ve 10 parsellerde yapılmak istenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/10000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli toplantısında 195 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

imar planı