Bartın İli, Merkez İlçe, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde yapılmak istenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclis’inin 04/10/2019 tarihli toplantısında 248 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

AÇIKLAMA-RAPORU   

PLAN-E28C18B1A

PLAN-E28C18B1D

LEJAND5000

PLAN-E28C18B