Bartın İli, Merkez İlçe, Kutlubeyyazıcılar Köyü tapuda 125 ada, 273-274 ve 275 nolu parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesi Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 158 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesi -1

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesi -2

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesi -3

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği – İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği – İlavesi -4