Bartın İli, Merkez İlçe, Karaköy Mahallesi tapuda 1276 ada, 119-120-124 nolu parsellerin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması  ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 15/08/2018 tarihli toplantısında 263 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulamasına ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu’nda asılıdır.

 

İlanen duyurulur.