Bartın ili, merkez ilçe, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 531 ve 532 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında 263 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

1/5000  ölçekli Nazım İmar Planı