Bartın İli, Merkez İlçe, Dallıca Köyü tapuda 136 ada, 31-32-33-34-35 ve 36 nolu parsellerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği-1

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği-2

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği-3