Bartın İli, Merkez İlçe, Dallıca Köyü tapuda 117 ada, 1 ve 4 nolu parsellerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 159 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği -1

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği -2

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği -3