Bartın İli, Merkez İlçe, Balamba Mahallesi tapuda 1381 ada, 44 nolu parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisinin 05/11/2020 tarih ve 224 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği-1

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği-2