Bartın İli, Merkez İlçe, Balamba Mahallesi 702 ada, 88 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 03.09.2020 tarih ve 182 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği-1 

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği-2