Bartın İli, Merkez İlçe, Aladağ Mahallesi tapuda 850 ada, 15-16-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-45-46-52-59-60, tapuda 669 ada, 1 nolu parsel ve 1195 ada, 22 nolu parsellerin bulunduğu imar adasındaki İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981 sayılı İmar Affı yasasının 10/c maddesi uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümenin 20/02/2019 tarihli toplantısında 80 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

İlan Metni için Tıklayınız.