İl Encümeni tarafından ihalesi yapılacak olan yer altı suyu kiralama işi ilanı ektedir.

İhale İlanı Ektedir